Adatvédelmi irányelvek

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) célja, hogy ismertessük ügyfeleinkkel, potenciális ügyfeleinkkel, valamint a Tykhe d.o.o. weboldalak látogatóival, hogy a Tykhe d.o.o. vállalat milyen célból és mi alapján dolgoz fel személyes adatokat.

A Tykhe d.o.o. gyógyszeripari Kft., Stantetova 32, 3320 Velenje, Szlovénia, info@muaystore.hu (a továbbiakban: a Tykhe d.o.o. vagy a vállalat vagy a szolgáltató vagy a személyes adatok kezelője) biztosítja a személyes adatok védelmét és garantálja az üzleti tevékenységek biztonságát.

A Tykhe d.o.o. -nál nagyra becsüljük az Ön személyes adatait, és mindig gondosan odafigyelünk rá, hogy megóvjuk azokat. A jelen adatvédelmi irányelveket bármikor, előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül megváltoztathatjuk, módosíthatjuk vagy frissíthetjük. A szolgáltató weboldalának használatával az adott felhasználó kijelenti, hogy egyetért a változtatásokkal és a módosításokkal.

Az online adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos online tevékenységeink összhangban vannak az európai jogszabályokkal (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) és a 108., 181., 185., 189. sz. szerződéses egyezmények) illetve a Szlovén Köztársaság nemzeti jogszabályaival (a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény (ZVOP-1, Ur. l. RS, 94/07. sz.), az Elektronikus Kereskedelemről Szóló Törvény (ZEPT, Ur. l. RS, 96/09 sz. 19/15.-ban) stb.).

A nyilatkozat azoknak az adatoknak a kezelésére vonatkozik, amelyeket a szolgáltató kézhez kap minden alkalommal, amikor Ön ellátogat a Tykhe d.o.o. weboldalaira vagy használja azokat, vagy amelyeket Ön egyéb módon megoszt (vásárlás során telefonon vagy a Tykhe d.o.o. fizikai üzleteiben stb.).

Az adatkezelő és az adatvédelemre jogosult személy

A személyes adatokat a Tykhe d.o.o. gyógyszeripari Kft. (Stantetova 32, 3320 Velenje, Szlovénia) kezeli.

A Tykhe d.o.o. vállalatnál dolgozó, adatvédelemért felelős személy az alábbi e-mail címen érhető el: info@muaystore.hu.

Ha bármilyen kérdése van az irányelvekkel kapcsolatban vagy a nyilatkozatban foglalt jogainak gyakorlása kapcsán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken keresztül.

Alapfogalmak

A személyes adat olyan információ, amely egy egyénként azonosítja Önt (mint például keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, stb.).

Az adatkezelő olyan jogi személy, amely meghatározza a személyes adatkezelés céljait és módjait.

Az adatfeldolgozó olyan jogi vagy magánszemély, aki az adatkezelő nevében dolgozza fel a személyes adatokat.

A feldolgozás többek között a személyes adatok összegyűjtését, tárolását, hozzáférését és minden egyéb felhasználását jelenti.

Az EGT, azaz Európai Gazdasági Térség az Európai Unió tagjaiból, Izlandból, Norvégiából és Lichtensteinből áll.

Személyes adat

A személyes adat olyan információ, amely egyénként azonosítja Önt. Azonosítható természetes személynek az számít, aki közvetetten vagy közvetlenül azonosítható, különösen egy azonosító, pl. név, azonosítószám, tartózkodási helyre vonatkozó adatok, online azonosító vagy egy vagy több, az adott személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális és szociális identitására nézve sajátos tényező alapján.

A szolgáltató a jelen irányelvben meghatározott célokra az alábbi személyes adatokat gyűjti:

 • a felhasználó alapvető adatai (név, utónév, lakcím, születési év, tartózkodási hely),
 • elérhetőségi adatok, valamint a felhasználó szolgáltatóval folytatott kommunikációja (e-mail, telefonszám, dátum, a levél e-mail küldésének időpontja és tartalma, a telefonhívások időpontja és időtartama, a telefonhívásokról készített felvétel), csatorna és kampány - a megszerzés módja vagy a forrás, amelyen keresztül kapcsolatba lépett a szolgáltatóval (weboldal és hirdetési kampány, hívásközpont, fizikai bolt)
 • a felhasználó összes vásárlására és a számára kiállított számlákkal kapcsolatos minden adat (a vásárlás helye és dátuma, a megvásárolt termékek, a megvásárolt termékek ára, a teljes vásárlási érték, a szállítási cím, a számla száma és dátuma, a számlát kibocsátó személy kódja, stb.), valamint a termékekre vonatkozó reklamációk megoldására vonatkozó információk
 • az arra vonatkozó adatok, hogy a felhasználó miként használja a szolgáltató weboldalát (a látogatások dátuma és ideje, a meglátogatott oldalak URL-címe, az egyes oldalakon töltött idő, az egyes oldalakra tett látogatások száma, a weboldalon töltött összes idő, a weboldal beállításainak módosítása), valamint az arra vonatkozó információk, hogy felhasználó miként használja (olvassa el) a szolgáltatótól kapott üzeneteket (e-mail, SMS).
 • a felhasználó által önként kitöltött űrlapokról, pl. nyereményjátékok részeként vagy a felhasználó számára optimális termékek azonosításához használt konfigurátorok formájában;
 • egyéb adatok, amelyet a felhasználó önként adott meg az adatkezelő számára, amikor azok egy adott szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek

A szolgáltató kizárólag akkor gyűjti össze az Ön személyes adatait, ha Ön engedélyezi azt, vagy ahhoz hozzájárul, például termékek vagy szolgáltatások megrendelésekor, e-mail hírlevél feliratkozáskor, nyereményjátékban való részvételkor stb., vagy amikor a szolgáltatónak jogalapja vagy jogos érdeke fűződik az adatfeldolgozáshoz.

Az egyik módja az adatkezelő által végzett személyesadat-gyűjtésnek a sütik használata. A sütik használatáról többet is megtudhat ide kattintva.

Az adatkezelő csak azon adatokat gyűjti össze, amelyek relevánsak és szükségesek azon célok teljesítéséhez, amelyre az adatokat feldolgozzák.

Az az időszak, amelyre a szolgáltató tárolja az összegyűjtött adatokat, ezen irányelv „A személyes adatok tárolása” fejezetében részletesebben van kifejtve.

Az adatfeldolgozás jogalapjai

A szolgáltató az alábbi jogalapokon gyűjti és dolgozza fel személyes adatait:

 • Törvényen alapuló feldolgozás
 • Szerződésen alapuló feldolgozás
 • Feldolgozás az egyén hozzájárulása alapján
 • Feldolgozás jogos érdek alapján

Szerződésen alapuló feldolgozás

Információgyűjtés szükséges szerződéses kötelezettségek vállalásához, végrehajtásához és teljesítéséhez. Ezen esetekben a személyes információk megadása önkéntes.

Ha úgy dönt, hogy Ön nem adja meg a vállalatnak a szükséges személyes adatokat, nem tud szerződést kötni, és a vállalat sem nyújthat Önnek szolgáltatásokat vagy szállíthat termékeket, mivel a vállalatnak nem állnak rendelkezésére a szerződés teljesítéséhez szükséges információk.

Adatfeldolgozás az egyén hozzájárulása alapján

Az adatokat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával dolgozzuk fel. Ha a feldolgozáshoz hozzájárulás szükséges, megbizonyosodunk arról, hogy rendelkezésére álljon a döntéshez szükséges összes információ. Bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ha visszavonja a hozzájárulását, akkor a vállalat nem feltétlen tudja biztosítani Önnek a szolgáltatásait vagy a termékeit.

Jogos érdekek alapján történő adatfeldolgozás

A szolgáltató jogában áll az adatokat az általa elérni kívánt jogos érdekek alapján feldolgozni, feltéve, hogy azok az érintett személy érdekeit, alapvető jogait és szabadságait nem írja felül. Jogos érdek alkalmazása esetén a szolgáltató minden esetben az adatfeldolgozásra vonatkozó általános szabályozásnak megfelelően hoz döntést.

Az adatok jogos érdek alapján történő feldolgozásakor a felhasználónak joga van kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen. Az alábbiakban bővebben olvashat a jogairól.

Törvényen alapuló feldolgozás

Az Ön személyes adatait olyan esetben is feldolhozzuk, amikor azt a törvény kötelezi, amely kötelező érvényű (például az adójog előírja a számlák megőrzését). A szükséges információkat a törvény előírásainak megfelelően dolgozzuk fel.

Az adatfeldolgozás célja

A vállalat adatokat gyűjt és dolgoz fel a következő célokra:

Az adatfeldolgozás céljaRészletes magyarázat
Kommunikáció a szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy a kérésekre való válaszadásÉrtesítések a felhasználók számára, válaszok, panaszok megoldása, elégedettségi felmérések kitöltése stb. A feldolgozást a hatékony kommunikáció és a sikeres tranzakciók biztosításához fűződő jogos érdek alapján végezzük.
Megállapodások megkötése és szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése

A szolgáltatóval kötött szerződés megkötése és teljesítése, ideértve a szolgáltató a felhasználók megrendeléseinek teljesítését (termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás), az Önnel való kommunikáció, a kifizetések ellenőrzését és a szolgáltató egyéb kötelezettségeinek és/vagy az Ön kötelezettségeinek teljesítéséhez fűződöen. A személyes információkat szerződéses alapon és előzetes szerződéses viszony szerint kezeljük.

Abban az esetben, ha nem adja meg a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes információt, fenntartjuk a jogot a megrendelésének felfüggesztésére vagy visszavonására.

A vásárló közvetlen tájékoztatása e-mailben vagy SMS-ben a különleges ajánlatokról, kedvezményekről és egyéb tartalmakról.

A Tykhe d.o.o. Kft. a ZEKom-1 (a Szlovén Köztársaság Elektronikus Hírközlési Törvénye, amelyet a 2002. július 12-i 2002/58/EC európai parlamenti és tanácsi irányelve alapján implementáltak) alapján tájékoztatjuk ügyfeleinket termékeinkről, szolgáltatásainkról és kapcsolódó tartalmakról. Bármikor kérheti az ilyen kommunikáció és az e módon történő személyes adatok feldolgozásának megszakítását (kifogási jog).

Az ilyen kommunikációt bármikor megszakíthatja az Önhöz beérkező levelekben található leiratkozási link segítségével, vagy a info@muaystore.hu e-mail címre küldött írásbeli kéréssel, vagy a következő űrlap kitöltésével: muaystore.hu/contact. Ilyen esetekben az Ön adatait törvény alapján fogjuk feldolgozni.

Közvetlen kapcsolatfelvétel különleges ajánlatokról, kedvezményekről és egyéb tartalmakról e-mailben

Az Ön hozzájárulása alapján e-mailben értesítjük Önt termékeinkről, szolgáltatásainkról, kedvezményeinkről és egyéb tartalmakról.

A hozzájárulása visszavonásával bármikor kérheti az ilyen módú kommunikáció és a személyes adatainak feldolgozásának megszakítását.

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását az itt felsorolt elérhetőségeken keresztül: muaystore.hu/contact.

Közvetlen kapcsolatfelvétel különleges ajánlatokról, kedvezményekről és egyéb tartalmakról telefonhívásokon vagy postai úton keresztül

Az ügyfelek hozzájárulása alapján rendszeresen telefonon keresztül és normál levélben is tájékoztatjuk az ügyfeleinket termékeinkről, szolgáltatásainkról, kedvezményeinkről és egyéb tartalmakról.

A hozzájárulása visszavonásával bármikor kérheti az ilyen módú kommunikáció és a személyes adatainak feldolgozásának megszakítását.

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását az itt felsorolt elérhetőségeken keresztül: muaystore.hu/contact.

A vevőkre és az általuk leadott rendelésekre, valamint a potenciális vevőkre (partnerekre) vonatkozó adatok általános statisztikai feldolgozása az értékesítések, az ismételt vásárlások, az összesített vásárlói viselkedés belső elemzésére, valamint a hirdetések és az üzlet optimalizálása céljából

A Tykhe d.o.o. Kft. vállalatnál a vásárlókra, megrendeléseikre, valamint a potenciális vásárlókra (partnerekre) vonatkozó adatok általános statisztikai elemzését végezzük. Az adatfeldolgozás alapján belső elemzést végzünk az értékesítésekre, a visszatérő vásárlásokra, valamint az összesített vevői viselkedésre vonatkozóan, valamint figyelemmel kísérjük és optimalizáljuk üzleti hatékonyságunkat és optimalizáljuk hirdetéseinket pl.:

 • figyelemmel kísérjük az értékesítési csatornáinkon (internet, üzletek, call center) keresztül történő értékesítéseinket,
 • figyelemmel kísérjük azon vevők számát, akik ismételt rendeléseket adnak le, a vásárlások időbeli eloszlását és azok értékét,
 • figyelemmel kísérjük az általános statisztikai értékesítési adatokat, pl. a bevásárlókosár átlagértékét, a megrendelésenkénti termékek számát stb.,
 • figyelemmel kísérjük az e-mailekre, az SMS-ekre, a telefonhívásokra, valamint a különböző hirdetésekre (TV, rádió és online hirdetés) adott válaszokat, és a megfigyeltek alapján optimalizáljuk hirdetéseinket (eldöntjük, hogy mit, mikor, kinek és hogyan hirdetünk)

Az adatok ilyen típusú statisztikai ellenőrzése lehetővé teszi üzletünk és hirdetéseink általában vett optimalizálását, valamint azt, hogy megfizethető árú termékeket és szolgáltatásokat tudjunk biztosítani a felhasználók számára. A személyes adatok ezen típusú feldolgozása a vállalat jogos érdekén alapul, hogy minőségi szolgáltatásokat és termékeket nyújthasson az ügyfeleinek.

A Tykhe d.o.o. hívásközpontok és üzleti tanácsadók hozzáférése az Ön korábbi vásárlásaihoz annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat és ajánlatokat tudjunk kínálni Önnek

Amikor Ön felhívja call centerünket (vagy az általunk indított hívás alatt), vagy ha ellátogat üzletünkbe (ha és amennyiben Ön függetlenül azonosítja önmagát), tanácsadóink hozzáférhetnek az Ön tárolt személyes adataihoz és vásárlási előzményeihez, amelyek alapján jobb szolgáltatást és relevánsabb ajánlatokat tudnak kínálni Önnek.

Ez a típusú adatfeldolgozás a vállalat jogos érdekén alapul. Ha Ön ezt nem szeretné, akkor bármikor leállíthatja az ilyen típusú adatfeldolgozást, ha írásos kérelmet küld e-mailben a info@muaystore.hu címre, vagy ha kitölti az alábbi formanyomtatványt:muaystore.hu/contact.

Kéretlen távoli megrendelések adatainak feldolgozása a csalás megelőzése céljából

A Tykhe d.o.o. Kft. vállalatnál jogos érdekünk alapján összegyűjtjük az elküldött, de át nem vett távoli megrendelésekre vonatkozó adatokat. Ennek segítségével meghatározzuk, hogy mely vevők adtak le aránytalanul nagy számban távoli megrendelést a kiszállításkor történő fizetési opció kiválasztásával úgy, hogy azután nem vették át ezeket a termékeket, és okoztak ezáltal üzleti kárt, amelyet meg kívánunk előzni.

Ha ilyen vevőt azonosítunk, akkor az adott vevőnél letiltjuk a kiszállításkor történő fizetési opciót, de az illető továbbra is adhat le rendeléseket, amennyiben azokat előre kifizeti bankkártyával vagy a PayPal rendszerén keresztül.

Automatizált e-mailes kommunikáció a felhasználóval az online vásárlás folyamatának megkezdése alapján

A Tykhe d.o.o. Kft. vállalatnál, jogi érdekünk alapján időnként emlékeztető e-maileket küldünk a potenciális vevőknek, akik bevásárlókosarukba helyeztek termékeket, amelyeket végül nem vásároltak meg, azzal a céllal, hogy emlékeztessük őket a vásárlás befejezésére, vagy hogy erre vonatkozóan segítséget vagy információkat kínáljunk fel a részükre.

Ha Ön ezt nem szeretné, akkor bármikor leállíthatja az ilyen típusú adatfeldolgozást, ha írásos kérelmet küld e-mailben a info@muaystore.hu címre, vagy ha kitölti az alábbi címen található nyomtatványt: muaystore.hu/contact.

Alapvető személyre szabott kommunikáció (e-mail, SMS, telefonhívások, posta, böngészőértesítések, weboldalakon, közösségi oldalakon megjelenő információ formájában) személyre szabott árengedményekkel, rendelésekkel és egyéb tartalmakkal kapcsolatban.

Az alapvető személyre szabott kommunikáció keretein belül (e-mail, SMS, telefonhívások, levél, böngészőértesítések, weboldalakon, közösségi oldalakon megjelenő információ formájában) próbálunk releváns ajánlatokat, árengedményeket és egyéb olyan tartalmakat megjeleníteni, amely Önt a velünk folytatott korábbi interakciói alapján érdekelheti.

Ehhez az Önre vonatkozó alábbi adatokat használjuk fel:

 • demográfiai adatok (nem, születési dátum vagy kor, cím)
 • vásárlási előzmények (megvásárolt termékek, vásárlások ideje és száma),
 • a Tykhe d.o.o. weboldalain rögzített viselkedésének (egyedi termékek vagy tartalom megtekintése, amely személyre szabott üzenet küldését válthatja ki) egyszerű feldolgozása az adatok felhasználói profilalkotásra történő felhasználása nélkül

Ezen folyamat alatt semmilyen típusú automata vagy félautomata profilalkotást nem alkalmazunk, kizárólag az egyedi üzeneteknek megfelelő felhasználócsoportokat gyűjtünk. Egyedi felhasználói adatokra sosem összpontosítunk, kizárólag nagy csoportok összesített feldolgozását végezzük.

Ezen adatoktól függ, hogy milyen üzeneteket kaphat tőlünk.

A vevő bármikor leállíthatja az ilyen típusú adatfeldolgozást, ha a fogadott üzenetekben található „leiratkozás” lehetőségre kattint, vagy ha írásos kérelmet küld e-mailben a info@muaystore.hu címre, vagy ha kitölti az alábbi nyomtatványt: muaystore.hu/contact.

A Facebook Egyéni Közönségek hirdetési eszköz használata

A Tykhe d.o.o. Kft. vállalatnál jogos érdekünk alapján használjuk a Facebook Egyéni Közösségek szolgáltatást. Jogos érdekünk alapján, alapvető testreszabott kommunikáció lefolytatása során vagy a felhasználó profilja alapján, a testreszabott ajánlatokon és tartalmon keresztül történő kommunikációra vonatkozó megszerzett megállapodás keretein belül használjuk.

A szolgáltatás az alábbiak szerint működik:

 1. Feltöltjük e-mail címét, amelyet Ön a vásárlás során vagy önkéntesen megadott nekünk, a Facebookra.
 2. A Facebook összeveti az e-mail címet a felhasználói adatbázisában található e-mail címekkel, és meghatározza, hogy Ön a Facebook felhasználója-e.
 3. Ha Ön nem a Facebook felhasználója, akkor e-mail címével a Facebook semmilyen egyéb műveletet nem hajt végre.
 4. Ha Ön a Facebook felhasználója, akkor a Facebook hozzáadja Önt egy újonnan létrehozott egyedi közönséglistához, amely segítségével mi, és kizárólag mi, személyre szabott hirdetéseket jeleníthetünk meg a Facebookon ennek a felhasználócsoportnak.
 5. Ennek alapján Önre szabott hirdetéseket és extra árengedményeket tudunk megjeleníteni az Ön számára.

Az adatok ilyent típusú feldolgozását bármikor leállíthatja, ha írásos kérelmet küld e-mailben a info@muaystore.hu címre, vagy ha kitölti az alábbi címen található nyomtatványt: muaystore.hu/contact.

Online fiók használata és hozzáférés a GDPR információkhozAz Ön személyes adatait úgy dolgozzuk fel, hogy hozzáférést biztosítsunk felhasználói fiókjához, amely lehetővé teszi Önnek személyes adatainak az elérését és a megadott hozzájárulás szabályozását. A korábbi rendelésekkel kapcsolatos információkat is elérheti. A személyes információkat jogos érdek alapján dolgozzuk fel.
Kommunikáció egyedi ajánlatokról és egyéb tartalmakról a felhasználói profilja alapján

A hozzájárulása alapján a szolgáltató személyre szabhatja a kommunikációt, amelyet különféle kommunikációs csatornákon keresztül folytatnak (e-mail, telefonhívások, posta, böngésző értesítések, webhelyinformációk, közösségi hálózatok).

A lehető legjobb ajánlatokat és tartalmat kívánjuk eljuttatni Önhöz, az Ön igényeinek megfelelően, ezért használjuk profilját a személyre szabott kommunikáció alapjául.

Erre a célra az alábbi információkat használhatjuk fel:

 • Demográfiai információk (nem, születési idő, életkor, cím)
 • Vásárlási előzmények (termékek, vásárlási idő, vásárlások száma)
 • Válaszai a Tykhe d.o.o. webhelyek kérdőíveiben
 • Viselkedése a Tykhe d.o.o. webhelyeken (termékek vagy tartalmak megtekintése, termékek hozzáadása a kosárba, online tranzakciók)
 • Az általunk küldött üzenetekre adott válaszai (üzenetek megnyitása, linkre kattintás, vásárlás)

A felhasználói profilja befolyásolhatja a tőlünk kapott tartalmakat és ajánlatokat:

 • Olyan termékek és tartalmak bemutatása (méregtelenítés, fogyás, egészséges táplálkozás), amelyek a legnagyobb érdeklődést mutathatják az Ön számára
 • Milyen ajánlatokat kap (a Tykhe d.o.o. vásárlói több vásárlással vagy akik gyakrabban vásárolnak, jobb ajánlatokat kaphatnak)
 • Milyen gyakran küldünk üzeneteket és milyen csatornákon keresztül

A vevő bármikor leállíthatja az ilyen típusú adatfeldolgozást, ha a fogadott üzenetekben található „leiratkozás” lehetőségre kattint, vagy ha írásos kérelmet küld e-mailben a info@muaystore.hu címre, vagy ha kitölti az alábbi formanyomtatványt: muaystore.hu/contact.

Ha a nem személyre szabott e-mailekhez szeretne hozzáférést kapni, a következő linken keresztül feliratkozhat a nem személyre szabott információkra: muaystore.hu/contact.

Jogi követelések, jogok védelme és vitarendezésAz adatgyűjtés a felsorolt okok miatt a hatályos törvényeknek megfelelően történik.
Jogi kötelezettségekInformációkat gyűjtünk jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében, pl. számlák mentése adózás céljából. Az Ön adatait csak a jogszabályok betartásához szükséges mértékben dolgozzuk fel.

A személyes adatok tárolása

A szolgáltató kizárólag addig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig azokra szüksége van arra a célra, amelyekből az adott személyes adatokat összegyűjtötte, illetve további feldolgozásra.

A jogi alapon feldolgozott személyes adatokat a szolgáltató a törvény által meghatározott időtartamig tárolja.

Az egyénnel kötött szerződés alapján feldolgozott személyes adatokat a szolgáltató a szerződés időtartama után 5 évig tárolja, azon esetek kivételével, amikor a felhasználó és a szolgáltató között a szerződéssel kapcsolatban jogvitára került sor. Ebben az esetben a szolgáltató 5 évig tárolja az adatokat a bírósági vagy döntőbírósági döntés vagy megegyezés véglegességét követően, vagy amennyiben perre nem került sor, a peren kívüli megegyezés napjától számított 5 évig.

A szolgáltató a személyes hozzájárulás vagy a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat véglegesen, az adott hozzájárulás visszavonásáig tárolja, illetve addig, amíg a felhasználó nem emel kifogást az adatfeldolgozás ellen. Kifogás emelése előtt a szolgáltató kizárólag akkor törli az adatokat, ha az adattárolás célja már teljesült.

Mielőtt a személyes adatok tárolásának időszaka lejárna, az adatkezelő hatékonyan és véglegesen törli vagy anonimizálja a személyes adatokat annak érdekében, hogy ne lehessen egyénhez kötni őket.

Az adattárolás határidejének részletes áttekintését az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Az adatfeldolgozás céljaAz adatok tárolásának időszaka
Kommunikáció szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy kérésekre való válaszadás6 hónap a kommunikáció végétől számítva
Szerződés megkötéséből származó kötelezettségek végrehajtása és teljesítése5 év a szerződés teljesítésétől számítva
Az ügyfelek közvetlen értesítése e-mailben vagy SMS üzeneten keresztül speciális ajánlatokról, kedvezményekről és egyéb tartalmakrólVisszavonásig
Az ügyfelek közvetlen értesítése telefonon vagy postai úton keresztül különleges ajánlatokról, kedvezményekről és egyéb tartalmakrólVisszavonásig
Az ügyfélszolgálati tanácsadók hozzáférése a korábbi megrendelésekhez és egyéb információkhoz a jobb szolgáltatás biztosítása érdekébenVisszavonásig
A nem kézbesített csomagokra vonatkozó adatok feldolgozása csalás megelőzése céljából5 év a feldolgozás kezdetétől számítva
Automatizált e-mail kommunikáció a felhasználóval az online vásárlási folyamat kezdete alapjánVisszavonásig
Alapvető személyre szabott kommunikáció (e-mail, SMS, telefonhívások, posta, böngésző értesítések, webhely-információk, közösségi hálózatok) személyre szabott ajánlatokkal és egyéb tartalmakkalVisszavonásig
Facebook Egyéni Közönségek (Custom Audiences) Hirdetési EszközVisszavonásig
Online fiók használataVisszavonásig
Hozzáférés a weboldalon található bizonyos információkhozVisszavonásig
Személyre szabott e-folyóiratokVisszavonásig
Piaci kommunikáció a felhasználói profilok segítségévelVisszavonásig

 

A személyes adatok szerződéses feldolgozása

A szolgáltató a személyes adataival kapcsolatos feladatokat másokra (szerződéses feldolgozókra) bízhatja. A szerződéses adatfeldolgozók kizárólag a szolgáltató nevében, a szolgáltató meghatalmazása (írásos szerződés vagy egyéb jogi aktus) szerinti korlátok között, valamint a jelen adatvédelmi irányelvben meghatározott céloknak megfelelően dolgozhatják fel a bizalmas adatokat.

A szerződéses feldolgozók, amelyeknek az adatkezelő megadja az adatokat a következők:

 • könyvelői szolgáltató, jogi irodák és egyéb jogi tanácsot szolgáltató vállalatok;
 • adatfeldolgozás és elemzések szolgáltatói;
 • informatikai rendszerek karbantartói;
 • e-mail marketing szolgáltatások (pl. Mandrill, Sendinblue);
 • fizetési rendszerek szolgáltatói (pl. Ayden, PayPal, stb.);
 • az ügyfélkapcsolatok kezelésére szolgáló rendszerek szolgáltatói (pl. Microsoft);
 • online hirdetési megoldások szolgáltatói (pl. Google, Facebook)

A szolgáltató az Ön személyes adatait illetéktelen harmadik személynek nem továbbítja.

A szerződéses adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő utasításai szerinti keretrendszerben dolgozhatják fel a személyes adatokat, és saját érdekeikből azokat nem használhatják fel.

Az adatkezelő és azok, akik a személyes adatokat kézhez kapják, nem továbbítják a személyes adatokat harmadik országokba (az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli országokba, az EU és Izland, Norvégia és Liechtenstein területén kívülre) és nemzetközi szervezetek számára, az Amerikai Egyesült Államokat leszámítva; az Amerikai Egyesült Államokban található minden szerződéses feldolgozó részt vesz az Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) programban.

Döntési szabadság

Ön szabályozza, hogy milyen adatokat ad meg magáról. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg adatait a szolgáltató számára, akkor bizonyos szolgáltatásokat nem fogunk tudni nyújtani Önnek.

Azok, akik le kívánnak iratkozni az e-hírlevélről, erről értesíthetnek bennünket az alábbi e-mail címre küldött üzenetben: info@muaystore.hu. Ha személyes adataiban bármilyen változás következett be (irányítószám, e-mail cím, fizikai cím, telefonszám), akkor kérjük, értesítsen bennünket az alábbi e-mail címen: info@muaystore.hu.

Automatikusan rögzített információ (nem személyes adatok)

Minden alkalommal, amikor belép a weboldalra, általános, nem személyes információkat (böngésző, látogatások száma, látogatások átlagos hossza, meglátogatott oldalak) rögzítünk (nem a regisztráció részeként). Ezeket az információkat arra használjuk, hogy meghatározzuk, mennyire vonzó a weboldalunk, valamint, hogy fejlesszük a tartalmat és a használhatóságot. Adatait további vizsgálatoknak nem vetjük alá, és harmadik fél előtt azokat nem fedjük fel.

Cookies

A cookie-k a merevlemezen átmenetileg tárolt kisméretű adatok, amelyek segítségével weboldalunk felismeri számítógépét a következő alkalommal, amikor ellátogat weboldalunkra. A szolgáltató kizárólag a weboldal használatával kapcsolatos, valamint az online hirdetési tevékenységek optimalizálása szolgáló információkat gyűjtő cookie-kat alkalmaz. A hirdetési cookie-k figyelemmel kísérik, hogy az adott személy miként használja a szolgáltató weboldalát, kivéve, ha az adott személy nem járul hozzá, hogy a weboldal cookie-kat alkalmazzon. Itt olvashat bővebben a cookie-król és azok használatáról.

Biztonság

A szolgáltató határozott elkötelezettséget vállal a személyes adatok biztonságának biztosítására. Az Ön adatai mindenkor védelemben részesülnek az adatok elvesztésével, megsemmisítésével, manipulációjával, valamint az azokhoz történő illetéktelen hozzáféréssel vagy illetéktelen felfedésükkel szemben.

A személyes adatok védelme érdekében számos szervezeti és technikai intézkedést teszünk, mint például:

 • Munkavállalói oktatás
 • Az alkalmazottak felügyelete és rendszeres felülvizsgálata
 • Gondos kiválasztása és áttekintése a szerződéses partnereknek
 • Az elektronikusan tárolt adatok biztonsági másolata
 • A műszaki berendezések rendszeres karbantartása és frissítése
 • Megfelelő belső irányelvek és előírások beiktatása a személyes adatok védelmének érdekében

Kiskorú hozzájárulása az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz

16 éves kor alatti kiskorú nem adhat meg semmilyen személyes adatot a weboldalakon a szülő vagy a törvényes gyám engedélye (hozzájárulása vagy beleegyezése) nélkül. A szolgáltató tudatosan soha nem gyűjt személyes adatokat kiskorú (16 éves kor alatti) személyektől, és semmilyen módon nem használ vagy fed fel ilyen adatokat illetéktelen harmadik fél előtt a szülő vagy a törvényes képviselő engedélye nélkül.

A fenti nem érinti a tagállamokban érvényes általános szerződési jogokat, mint a kiskorúakkal kapcsolatos szerződések érvényességére, összeállítására vagy hatályára vonatkozó szabályok.

Figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát, a szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz annak ellenőrzésére, hogy a szülő vagy a törvényes gyám hozzájárulását adta-e.

Az egyén adatfeldolgozással kapcsolatos jogai

Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdések esetén lépjen velünk kapcsolatba. Írjon nekünk az info@muaystore.hu e-mail címre. Kérelme alapján értesíteni fogjuk Önt írásban vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A szabályozás értelmében Ön egyénként az alábbi jogokkal rendelkezik a tisztességes és átlátható feldolgozással kapcsolatban:

A hozzájárulás visszavonásának joga: ha Ön egyénként hozzájárult a személyes adatainak (egy vagy több célra történő) feldolgozásához, akkor Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy az a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségére hatással lenne. A hozzájárulást egy, a szolgáltatónak, a szolgáltató alábbi weboldalán található elérhetőségek egyikére küldött írásos nyilatkozattal lehet visszavonni: muaystore.hu/contact.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem jár semmilyen negatív következménnyel vagy szankcióval az egyénre nézve. Azonban előfordulhat, hogy a hozzájárulás visszavonásának eredményeként az adatkezelő nem tud majd biztosítani egy vagy több szolgáltatását, ha azokat a szolgáltatásokat személyes adatok nélkül nem lehet teljesíteni (pl. az előnyöket élvező klub vagy a testreszabott kommunikáció).

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: egyénként Önnek jogában áll információt kapni a szolgáltatótól (a személyes adatok feldolgozójától) arra vonatkozóan, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, valamint, amennyiben azokat feldolgozzák, jogában áll hozzáférni a személyes adatokhoz, valamint az alábbi információkhoz: a feldolgozás célja, az érintett személyes adatok kategóriái, azok felhasználói, az időszak, ameddig a személyes adatokat tárolják vagy az ezen időszak meghatározására használt kritériumok, a személyes adatok helyesbítésének és törlésének igénylésére vonatkozó jog, panasz benyújtásának joga felügyeleti hatóságokhoz, az adatok forrása, ha az adatokat nem Ön biztosította, az automata döntéshozatal megléte, beleértve a profilozást és az alkalmazott logikára vonatkozó érdemi információ, valamint az adott feldolgozás jelentősége és előre látható következményei az Ön számára a GDPR 15. cikkével összhangban.

A személyes adatok helyesbítésének joga: egyénként Önnek jogában áll, hogy a szolgáltatóval indokolatlan késedelem nélkül kijavíttassa az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A feldolgozás céljait figyelembe véve, Önnek jogában áll, hogy a hiányos személyes adatait kiegészíttesse, többek között kiegészítő nyilatkozat biztosítása által;

A személyes adatok törlésének joga („az elfeledtetés joga”): Önnek jogában áll kérni, hogy a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi okok egyike fennáll:

(a) a személyes adatokra többé már nincs szükség arra a célra, amelyekből azokat összegyűjtötték vagy másként feldolgozták,

(b) Ön visszavonta hozzájárulását, és a további feldolgozásnak nincs jogalapja,

(c) Ön kifogást emelt személyes adatainak feldolgozása ellen, és a feldolgozásra nincs nyomós jogos érdek.

(d) személyes adatait törvénytelen módon dolgozták fel,

(e) a személyes adatokat a szolgáltatóra vonatkozó uniós vagy tagállami törvény által előírt jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében törölni kell,

(f) a személyes adatokat az információs társadalom kínálatával kapcsolatban gyűjtötték össze.

A 17. cikk 3. paragrafusában meghatározott bizonyos körülmények között Önnek egyénként nem áll jogában az adatokat töröltetni;

A feldolgozás korlátozásának joga: Önnek egyénként jogában áll kérni, hogy a szolgáltató korlátozza az adatok feldolgozását, amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll:

(a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát egy időszakig, amely lehetőséget biztosít a szolgáltató számára a személyes adatok pontosságának igazolására,

(b) a feldolgozás törvénytelen és Ön a személyes adatok törlése helyett felhasználásuk korlátozását igényli,

(c) a szolgáltatónak többé már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljaira, de azokra a jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükség van,

(d) Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg függőben van annak elbírálása, hogy a szolgáltató jogos érdekei felülírják-e az Ön jogait.

Az adatok hordozhatóságához való jog: Önnek jogában áll kézhez kapni azokat az Önre vonatkozó személyes adatokat, amelyeket Ön biztosított a szolgáltató számára, strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban, valamint jogában áll a személyes adatokat másik adatkezelőhöz továbbítatni anélkül, hogy a szolgáltató, amelynek az adatokat megadta, azt megakadályozná, amennyiben:

(a) feldolgozás hozzájáruláson vagy szerződésen alapszik; valamint

(b) a feldolgozás automatizált módon történik.

A hordozhatóság jogának gyakorlása során Önnek jogában áll kérni, hogy az adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől (szolgáltató) a másik adatkezelőhöz küldjék, amennyiben ez technikailag megvalósítható;

Az adatfeldolgozás kifogásolásának joga: egyénként Önnek jogában áll saját adott helyzetéhez kapcsolódóan bármikor kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a szolgáltatóra ruházott hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (GDPR, 6 (1), (e) pont), az adatfeldolgozás a szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekei szempontjából szükséges (a GDPR 6. (1), (f) pont), beleértve az adatokon alapuló profilalkotást; a szolgáltató többé nem dolgozza fel személyes adatait, kivéve, ha a szolgáltató bizonyítja, hogy kényszerítő, törvényes oka van a feldolgozásnak, amely felülírja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, illetve jogi követelések létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

Amennyiben a személyes adatokat direktmarketing célokra használják fel, Önnek jogában áll bármikor kifogásolni személyes adatainak profilalkotásra kiterjedő marketing célokra történő feldolgozását abban a mértékben, amelyben az az adott direktmarketinghez kapcsolódik; amennyiben Ön kifogásolja a direktmarketing célokra történő feldolgozást, a személyes adatokat ilyen célokra nem dolgozzák fel tovább.

Amennyiben az adatokat tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokra dolgozzák fel, Önnek joga van a saját adott helyzetével kapcsolatban kifogásolni az adatok feldolgozását, kivéve, ha arra a közérdekű feladat elvégzéséhez van szükség;

A felügyelő hatóságnak benyújtott panasz joga: minden egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül jogában áll panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása során megsértik az adatvédelmi szabályokat.

Önnek minden egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül joga van tényleges bírósági jogorvoslathoz a felügyeleti hatóság jogilag kötelező erejű határozata ellen, valamint abban az esetben, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem kezeli a panaszt, vagy nem tájékoztatja Önt három hónapon belül a benyújtott panasz előrehaladtáról vagy eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást annak a tagállamnak a bíróságánál kell benyújtani, ahol a felügyeleti hatóság székhelye található.

A személyes adatokra vonatkozó kéréseket írásban lehet benyújtani a szolgáltató számára, az alábbi oldalon található kapcsolattartók egyikénél: muaystore.hu/contact.

A személyes adatokra vonatkozó jogokat gyakorló felhasználó megbízható azonosítása érdekében a szolgáltató további adatokat igényelhet a felhasználótól, és nem tagadhatja meg az adott személy kérésének teljesítésére tett lépéseket, kivéve, ha bizonyítja, hogy nem tudja azonosítani a felhasználót.

Amennyiben a felhasználó élni kíván az adatfeldolgozással kapcsolatos jogaival, a szolgáltató köteles indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül információt szolgáltatni.

A felügyeleti hatóság értesítése a személyes adatok megsértéséről

Személyes adatok megsértése esetén a szolgáltató köteles indokolatlan késedelem nélkül értesíteni a felügyeleti hatóságot, kivéve, ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az adatsértés valószínűleg nem veszélyezteti az egyének jogait és szabadságait. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, a szolgáltató köteles értesíteni a rendőrséget és/vagy az ügyészséget.

Olyan jogsértés esetén, amely valószínűleg nagy kockázatot jelent természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a szolgáltató köteles azonnal, vagy ha ez nem lehetséges, indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az adott személyeket. Az értesítés szövegének egyértelműnek és érthetőnek kell lennie.

Hozzáférés a közösségi médiához

Webhelyünkön keresztül elérheti a következő weboldalakat, amelyeket a szolgáltató működéséhez használ:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

A közösségi hálózatok mindegyike, amikor szolgáltatásait nyújtja, a saját használati feltételeikkel és a saját adatvédelmi irányelveikkel összhangban jár el. A Tykhe d.o.o. nem vállal semmiféle felelősséget azon közösségi hálózatok használatáért, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet a weboldalán keresztül. A kérdéseket és igényeket az egyes közösségi hálózatokhoz kell intézni.

Az adatvédelmi irányelvek az alábbi linkeken érhetők el:

Változások közzététele

Az adatvédelmi irányelvünkben bekövetkezett minden változást a jelen weboldalon teszünk közzé.
Frissítve: 19.07.2021

Vegye igénybe a 10%-os kedvezményt az első rendelésnél

Footer | 10% Discount
Rendelés nyomonkövetése
Biztonságos fizetés
3-5 napos szállítás
Elégedettségi garancia
Tykhe d.o.o. © 2010 – 2023 Minden jog fenntartva
Helyi webhelyek
cartcrosschevron-down